Προφίλ

Η εταιρεία SMA LTD

Η υπέρ 35ετής εμπειρία των στελεχών μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η προσωπική μας φροντίδα στην εκτέλεση κάθε παραγγελίας, η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών μας στον τόπο που θα μας υποδειχθεί και η προσαρμογή του χρόνου παράδοσης στις ανάγκες της επιχειρήσεως καθενός πελάτη, μας κάνουν τους πλέον ανταγωνιστικούς στο χώρο των κατασκευών.

Φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι η σύνθεση της συσσωρεμένης εμπειρίας των συνεργατών - στελεχών της με τη σύγχρονη τεχνολογία σχεδιασμού και εφαρμογής σε σύγχρονες, εργαλειομηχανές CNC για την εξασφάλιση της ποιότητας κατασκευών και υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Τοποθεσία

Η εταιρεία μας στεγάζεται σε βιομηχανικό χώρο 1.500 τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Μαγούλας. Η ανωτέρω βιομηχανική εγκατάσταση περιλαμβάνει μία αίθουσα κατασκευής ανταλλακτικών και συναρμολόγησης μηχανημάτων, μία αίθουσα παραγωγής προϊόντων μετάλλου υπό μορφή φασόν και μία ανεξάρτητη αίθουσα γραφείων.